| Contact | Useful Links | LOGIN  | 

 Logo FB NB  LogoYT NB       

 

The EUWI+ website was created and maintained with the financial support of the European Union during its implementation phase  (2016-2021). Its contents are the sole responsibility of the implementing partners and do not necessarily reflect the views of the European Union. Since 21 July 2021, this website is not receving funds from the European Union and is being maintained for archiving purposes.
 
 
2Banner up 2021
 
 
 

SMALLlandscape lake Beleu or Manta 4

 

Textul în limba română începe mai jos.

A public consultation on the revision of the National Programme for the implementation of the Protocol on Water and Health in the Republic of Moldova for the years 2016-2025 (Government Decision no.1063 of 16.09.2016) is now open until 14 November 2020. The revision of the National Programme was carried out with the support of the European Union under the European Union Water Initiative Plus programme for the Eastern Partnership countries, by an expert group led by the Ministry of Health, Labor and Social Protection and the Ministry of Agriculture, Regional Development and Environment of the Republic of Moldova.

All comments and suggestions should be submitted to this email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The draft resolution and an information note  are available in Romanian (below) and Russian

O consultare publică privind revizuirea Programului național pentru implementarea Protocolului privind apa și sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025 este anunțată până la 14 noiembrie 2020

O consultare publică privind revizuirea Programului național pentru implementarea Protocolului privind apa și sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025 (Hotărârea Guvernului nr.1063 din 16.09.2016) este anunțată până la 14 noiembrie 2020. Revizuirea Programului Național a fost efectuată cu sprijinul Uniunii Europene în cadrul programului Uniunii Europene pentru Inițiativa Apei Plus pentru țările Parteneriatului Estic, de către un grup de experți condus de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Agriculturii, Dezvoltare Regionale și Mediu din Republica Moldova.

Vă rugăm să trimiteți comentariile și sugestiile la proiectele de documente atașate la această adresă de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Общественные консультации по пересмотру Национальной программы по реализации Протокола по проблемам воды и здоровья в Республике Молдова на 2016-2025 годы открыты до 14 ноября 2020 года.


Общественные консультации по пересмотру Национальной программы по реализации Протокола по проблемам воды и здоровья в Республике Молдова на 2016-2025 годы (Постановление Правительства № 1063 от 16.09.2016) открыты до 14 ноября 2020 года. Пересмотр Национальной программы был проведен при поддержке Европейского Союза в рамках программы «Водная инициатива ЕС плюс» для стран Восточного партнерства группой экспертов под руководством Министерства Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты и Министерства Сельского Хозяйства, Регионального Развития и Окружающей Среды Республики Молдова.

Комментарии и предложения к приложенным проектам документов присылайте на этот адрес электронной почты: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.